25 maja prezydent podpisał jedną z najważniejszych od lat nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej: ustawa). Nowelizacja, tj. ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, której większość przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia (na dzień oddawania niniejszego numeru do druku to jeszcze nie nastąpiło), spełnia bowiem bardzo ważny postulat środowisk rolniczych. Od dawna postulowały one, aby rolnicza emerytura była wypłacana w całości także tym rolnikom, którzy nie zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa. Tak więc po wejściu w życie nowych przepisów będą oni mogli prowadzić działalność rolniczą i pobierać pełne świadczenie emerytalne. Tym samym ich prawa zostaną zrównane z prawami np. przedsiębiorców, których emerytura nie jest zmniejszana, gdy nadal prowadzą firmę. Nowela wprowadza także inne korzystne zmiany dla rolników.

Zawieszane tylko renty