Firmy mają prawo pytać ZUS o zakres i sposób zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania należności w ich indywidualnej sprawie. Organ rentowy może wypowiadać się m.in. w kwestii zasad obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Interpretację wydaje w drodze decyzji w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W związku z dużymi zmianami, które wprowadził Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), m.in. w zasadach obliczania i pobierania składki zdrowotnej, do ZUS trafiają liczne wnioski o wykładnię nowych przepisów. Przypomnijmy, że obecnie w Senacie jest procedowana duża nowelizacja przepisów Polskiego Ładu, która powinna ułatwić interpretację niektórych regulacji (pisaliśmy o tym: DGP nr 93/2022 „Nowelizacja Polskiego Ładu już po Sejmie”). ©℗