Uchwalona 11 marca 2022 r. ustawa o obronie Ojczyzny reguluje nie tylko kwestie dotyczące wojska zawodowego, lecz także żołnierzy niezawodowych i ich statusu.
Zgodnie z przepisami tej ustawy służba wojskowa dzieli się na czynną służbę wojskową oraz służbę w rezerwie. Czynna służba wojskowa polega na pełnieniu: