Przebywam na urlopie macierzyńskim, chciałabym jednak go skrócić do 16 tygodni. Pozostałą część urlopu przejmie mój mąż. W jaki sposób powiadomić o tym ZUS, aby to mój mąż otrzymywał teraz zasiłek macierzyński, a nie ja?
Zgodnie z art. 180 par. 4 kodeksu pracy pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy. Będzie mogła jednak to zrobić tylko wtedy, gdy pozostałą część urlopu przejmie ojciec dziecka podlegający ubezpieczeniu. I tak jeśli jest on pracownikiem, będzie musiał wziąć urlop macierzyński (pkt 1). A jeśli podlega ubezpieczeniu na innej podstawie niż etat, będzie musiał przerwać działalność zarobkową (pkt 2). Co ważne, pracodawca ojca dziecka nie ma prawa odmówić mu zgody na urlop macierzyński, a więc nie ma obaw, że ubezpieczony zostanie pozbawiony świadczeń. Natomiast zasady składania wniosków określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Stanowi ono, że matka, która chce skrócić okres urlopu macierzyńskiego i okres pobierania zasiłku, powinna poinformować ZUS o rezygnacji z zasiłku, a ojciec – jego podjęciu. Z par. 14 ww. rozporządzenia wynika, że dokumentami niezbędnymi do zaniechania wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z rezygnacją z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w przypadku określonym w art. 180 par. 4 są: