Duży wzrost zakażeń koronawirusem wymusił wprowadzenie przez rząd kolejnych obostrzeń. Dotknęły one także placówek edukacyjnych. Do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V–VIII oraz ponadpodstawowych, w tym także szkół specjalnych, uczą się zdalnie. W takim trybie pracują również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.
W konsekwencji, jak ustaliliśmy, rodzicom znowu ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, chociaż przepisów rozporządzenia jeszcze nie ma (do zamknięcia numeru projekt nie został opublikowany).