Minimalne wynagrodzenie w 2022 wzrośnie. Liczymy ile wyniesie brutto i netto. Sprawdzimy również jakie zmiany dla otrzymujących pensję minimalną wprowadza Polski Ład.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie do 3010 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 210 zł brutto.

Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Zarabiający najniższą krajową nie zapłacą więc podatku dochodowego.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład powodują, że inaczej niż do tej pory będzie obliczana składka zdrowotna, co dotyczy także osób zarabiających najniższą krajową.

Składniki wynagrodzenia przy wynagrodzeniu minimalnym 2022 kształtują się następująco:

  • składka emerytalna - 293,78 zł,
  • składka rentowa - 45,15 zł,
  • składka chorobowa - 73,75 zł,
  • składka zdrowotna - 233,76 zł.

Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł. Oznacza to więc, że pensja minimalna netto w 2022 roku wyniesie 2 363,56 zł.

Minimalna stawka godzinowa 2022

W 2022 roku zmieni się także wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorcy otrzymają w przyszłym roku co najmniej 19,70 zł brutto za swoją pracę. Oznacza to, że „na rękę” zostanie im 13,91 zł.

Składniki wynagrodzenia dla minimalnej stawki godzinowej wynoszą:

  • składka emerytalna - 1,92 zł,
  • składka rentowa - 0,30 zł,
  • składka chorobowa - 0,00 zł.
  • składka zdrowotna - 1,57 zł
  • podatek zryczałtowany - 2,00 zł.