Wypalenie zawodowe nie zostało uznane za chorobę w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Nowa wersja klasyfikacji, która wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., chociaż jeszcze nie w Polsce, zmienia jedynie pojecie „wypalenia” na „wypalenie zawodowe”. Nadal ma ono charakter jedynie syndromu powiązanego ze stanem zatrudnienia, a nie oddzielnej jednostki chorobowej. Lekarze nie mają więc podstaw do stwierdzania niezdolności do pracy z powodu wypalenia zawodowego.
Podstawa stosowania ICD w Polsce