Duże zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa), która wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., nie tylko wpłyną na uprawnienia zasiłkowe ubezpieczonego, lecz także mogą spowodować szybsze zwolnienie go z pracy (pisaliśmy o tym: „Firma szybciej zwolni pracownika z powodu długotrwałych chorób”, DGP nr 228 z 25 listopada 2021 r.). Chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które często chorują.
Kodeks pracy w art. 53 przewiduje kilka okoliczności, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Pracodawca może to zrobić: