Wśród wielu zmian, jakie przyniosła nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych, niezauważenie przeszła część zmian, jakie od 18 września 2021 r. dotyczą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna). Całą uwagę skupiły na sobie tzw. emerytury czerwcowe, ale nie tylko emeryci mają powody do zadowolenia. Również osoby, które pobierają świadczenia opiekuńcze, będą mogły łatwiej uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dotychczasowa konstrukcja przepisów zawierała lukę, która wiele osób pozbawiała prawa do jakichkolwiek świadczeń emerytalno-rentowych.
Rezygnacja z pracy