Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy i wystawiania zwolnień lekarskich. Obowiązek ten realizuje m.in. przez lekarzy orzeczników, którzy ustalają, czy pracownik faktycznie jest chory, a zwolnienie zasadne. W tym celu mogą np. wezwać ubezpieczonego na badanie (uprawnienia kontrolne lekarzy orzeczników pokazujemy w ramce). O wizycie lub konieczności dostarczenia wyników badań zawiadamia zainteresowanego organ rentowy. W tym zakresie zaszły jednak niedawno zmiany.
To już działa