Komisja sejmowa w piątek negatywnie zaopiniowała poprawki opozycji zgłoszone do projektu zmian w programie "Rodzina 500 plus". Poprawki przewidują m.in., że obsługą świadczenia nadal będą zajmowały się samorządy, a wnioski dalej będzie można składać w formie papierowej.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na piątkowym posiedzeniu rozpatrzyła zgłoszone podczas drugiego czytania poprawki do projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W toku prac sejmowych do projektu zgłoszono w sumie ponad 120 poprawek, które podzielono na 8 bloków głosowań. Poprawki zaproponowane przez posłów opozycji zakładają m.in. odrzucenie proponowanych zmian tak, by to nie ZUS, a gminy dalej zajmowały się obsługą 500 plus, dopuszczenie możliwości gotówkowej wypłaty świadczeń, możliwość składania wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Inna z poprawek przewiduje, że zmianę terminu wejścia w życie ustawy.

Poprawki te zostały negatywnie zaopiniowane przez komisję.

Rządowy projekt zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Koszty obsługi świadczenia "500 plus" w latach 2016–2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 mld zł. Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom koszty te spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.