Nie ma potrzeby składać wniosku w tej sprawie. ZUS sam przeliczy świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. Ma na to 30 dni od wejścia w życie ustawy. Wchodząca częściowo w życie 18 września ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw likwiduje bowiem problem niekorzystnie naliczanych emerytur dla osób, którym wysokość świadczenia ustalano w czerwcu. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące waloryzacji składek były dotychczas tak skonstruowane, że emerytura przyznana w czerwcu mogła być niższa niż przyznana w innych miesiącach.
Nowelizacja wprowadza do ustawy emerytalnej art. 25a ust. 3a, zgodnie z którym w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. ZUS zastosuje ten mechanizm nawet wtedy, gdy w maju ubezpieczony jeszcze nie osiągnął wieku emerytalnego. Zasady te mają zastosowanie dla przyszłych emerytur. Ci, którzy już pobierają emerytury „czerwcowe”, bo uzyskali je w poprzednich latach, niestety nie skorzystają na nowych przepisach. Wyjątkiem są osoby, które otrzymały taką emeryturę w tym roku. Zgodnie z art. 17 ust. 2 nowelizacji w przypadku przyznania tego świadczenia przed dniem wejścia w życie nowelizacji emerytura podlega ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem nowych przepisów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zasada ta dotyczy także osób, które otrzymały rentę rodzinną. Podstawą do jej obliczenia jest bowiem m.in. emerytura zmarłego, dlatego problem z emeryturami „czerwcowymi” dotyczy też niektórych rencistów.