Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z wnioskiem o dokonanie interpretacji przepisów dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego rodzicom, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. W ostatnich latach ukształtowały się bowiem dwie sprzeczne linie orzecznicze.
Sprzeczne stanowiska