odpowiedź

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego, tj. za dziewięć dni, należy obliczyć, zaliczając do niej zarówno wynagrodzenie zasadnicze i dodatek kasowy wypłacone za okres od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r., jak i premie wypłacone za IV, III i I kwartał. Ostatnią wypłaconą premię, tj. za I kwartał 2021 r. należy przyjąć w podwójnej wysokości, po odpowiednim uzupełnieniu.