ZUS odmówił zwolnienia ze składek za jeden z trzech miesięcy, o które wnioskował obywatel. W uzasadnieniu wskazał, że deklaracja rozliczeniowa została wysłana po terminie.
Mężczyzna złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, wskazując, że wysłał deklarację prawidłowo, przez program Płatnik. Przedłożył kopię informacji o wysyłce i potwierdzeniu jej przyjęcia – wszystkie z datą 15 czerwca.