Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, jednym z filarów Polskiego Ładu. "To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Premier Mateusz Morawiecki 15 maja 2021 r. zaprezentował Polski Ład, stanowiący odpowiedź na rzeczywistość po pandemii COVID-19. Jedną z jego części jest "Rodzina i dom w centrum życia".

"Jednym z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. "Wiemy, że dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle ważną dla rodziców. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby rodzin, również rodzin adopcyjnych" – dodała.

Według niej Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to inwestycja w rodzinę i wzmocnienie społecznego kapitału ludzkiego. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest to dodatkowy instrument wsparcia, ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową, a także kolejny czynnik prowadzący do redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi.

Kapitał będzie wypłacany w częściach miesięcznych wynoszących z założenia 500 zł. Rodzice pozostający w związku małżeńskim będą mogli samodzielnie wskazać, czy chcą go otrzymywać w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód.

Za prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia i za jego wypłatę odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do niego będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie "Dobry start" i świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus". Są to: Portal Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczna).

Część Polskiego Ładu stanowią również inwestycje związane z rozwojem systemu opieki nad dziećmi do trzech lat. W związku z tym zostanie rozszerzony program "Maluch plus", który składać się będzie z trzech modułów: moduł I – Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility; RRF); moduł II – Europejski Fundusz Społeczny plus (EFS plus); moduł III – środki krajowe (budżet państwa i Fundusz Pracy). Kryterium podziału modułów jest źródło finansowania.

W ramach modułu III możliwe będzie m.in. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Będzie ono dotyczyło tych dzieci, które nie skorzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (przede wszystkim dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie). Miesięczna kwota dofinansowania to 400 zł. Przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę.

"Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych" – podkreśliła minister Maląg.

Zgodnie z planami rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.