Jeszcze korzystniejsza składka w stosunku do ubezpieczeń komercyjnych, rozszerzenie oferty o nowe produkty i branże, programy i szkolenia dla ubezpieczonych służące minimalizowaniu ryzyka – to strategiczne cele TUW PZUW na najbliższe cztery lata.

– Jeśli dobrze rozumie się potrzeby i oczekiwania klientów, tym skuteczniej można na nie odpowiadać – mówi prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafal Kiliński. Należące do Grupy PZU Towarzystwo właśnie ogłosiło nową strategię.

– W ciągu niespełna pięciu lat istnienia staliśmy się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Zaufało nam prawie pół tysiąca klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Wśród nich są największe firmy w Polsce, cenione szpitale, duże samorządy oraz diecezje i zakony. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na świecie. Przed nami równie ambitne cele, które wyznacza nowa strategia na lata 2021-2024 – podkreśla prezes Kiliński.

Atrakcyjna składka

ikona lupy />
Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW Zatytułowaliśmy naszą strategię „Więcej wspólnych korzyści”, ponieważ oddaje istotę ubezpieczeń opartych na wzajemności. Będziemy proponować jeszcze korzystniejsze od komercyjnych ubezpieczenia. Jeśli dobrze rozumie się potrzeby i oczekiwania klientów, tym skuteczniej można na nie odpowiadać. / Materiały prasowe

TUW PZUW zapewnia ochronę ubezpieczeniową na zasadzie wzajemności, co oznacza, że ubezpieczeni są jednocześnie jego członkami i „udziałowcami”. Polisy są tańsze od komercyjnych, ponieważ Towarzystwa nie działa dla zysku, lecz we wspólnym interesie swoich członków. Umowy ubezpieczenia są konstruowane tak, żeby zagwarantować możliwie szeroką ochronę za możliwie niską cenę. To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, w TUW PZUW stanowi nadwyżkę, która wraca do jego członków, np. w postaci zwrotu części składki.

– Zatytułowaliśmy naszą strategię „Więcej wspólnych korzyści”, ponieważ oddaje istotę ubezpieczeń opartych na wzajemności. Chcemy, aby liczba klientów, którzy ubezpieczają się u nas w formule pełnej wzajemności wzrosła z niespełna 30 do 50 proc. Będziemy mogli proponować im jeszcze korzystniejsze od komercyjnych ubezpieczenia – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Niższa składka wynika ze sposobu jej kalkulacji w przypadku ubezpieczeń wzajemnych. – Ustalając wysokość składki, zakładamy optymistyczny, a nie pesymistyczny scenariusz przebiegu ubezpieczenia. Działamy więc odwrotnie niż podmioty komercyjne. Przede wszystkim mówimy ubezpieczonemu: ufamy ci! W dużym uproszczeniu: jeśli komercyjny zakład wycenia ryzyko np. na 9 tys. zł, to żąda takiej kwoty od razu. TUW PZUW może wycenić polisę na 7 tys. zł z zastrzeżeniem, że zwiększy jej koszt o maksymalnie połowę, jeśli dojdzie do niepożądanego przebiegu ubezpieczenia, czyli np. znacznych szkód. W praktyce, od powstania PZUW, nigdy się to nie zdarzyło – wyjaśnia członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska.

Minimalizowanie ryzyka

ikona lupy />
Aneta Zawistowska, członek Zarządu TUW PZUW Oferujemy wsparcie najlepszych fachowców od oceny ryzyka. To specjaliści w dziedzinie pożarnictwa, budownictwa, cyberbezpieczeństwa i różnych gałęzi przemysłu. Sprawdzają, jakie są zagrożenia i jak można im zapobiec. Zainteresowany współpracą szpital, samorząd czy przedsiębiorstwo otrzymuje od nas bezpłatny raport z oceną ryzyka i zaleceniami. / Materiały prasowe

Obniżaniu składki służą skutecznie wdrażane rozwiązania na rzecz minimalizowania ryzyka. TUW PZUW oferuje wsparcie najlepszych fachowców w tej dziedzinie, specjalistów od pożarnictwa, budownictwa, cyberbezpieczeństwa i różnych gałęzi przemysłu. – Jadą na miejsce i sprawdzają, jakie są zagrożenia i jak można im zapobiec, np. zwiększając bezpieczeństwo w konkretnych obiektach. Po takim badaniu zainteresowany współpracą szpital, samorząd czy przedsiębiorstwo otrzymuje od nas raport z oceną ryzyka i zaleceniami. To zestaw porad, co poprawić, aby unikać niepożądanych zdarzeń. Mówimy: Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo? Zrób to i tamto – tłumaczy Aneta Zawistowska.

Badanie jest bezpłatne. – Inwestujemy w bezpieczeństwo tych, które nam je powierzają. Proponujemy kompleksowe programy zarządzania ryzykiem. Będziemy wprowadzać dodatkowe dla całych branż o specyficznym ryzyku ubezpieczeniowym. Dotyczy to również sektorów, które nie cieszą się zainteresowaniem ubezpieczycieli, np. gospodarki drzewnej i odpadami – dodaje prezes Kiliński.

Ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy ekspertów od ryzyka nie tylko na początku, nawiązując współpracę z TUW PZUW, lecz w trakcie całego okresu ubezpieczenia, np. planując inwestycje. Eksperci TUW PZUW mogą już na etapie projektowania podpowiedzieć, jakie przyjąć rozwiązania, by zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko.

Nowoczesne produkty

ikona lupy />
Leszek Kuziemski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych w TUW PZUW Jednym z naszych sztandarowych prewencyjnych projektów jest cykl szkoleń „Bezpieczny Poród”. Lekarze i położnicy ćwiczą na symulatorze przyjmowanie porodu powikłanego i kliniczne scenariusze w sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka. / Materiały prasowe

Strategia TUW PZUW zakłada także rozszerzanie oferty o nowoczesne produkty, w tym rozwijanie cyberubezpieczeń. Towarzystwo oferuje kompleksowe ubezpieczenie zawierające wszelkie rodzaje ochrony na wypadek ataku hakerów, infekcji wirusami, wycieku danych i skutków takich zdarzeń.

– Okres pandemii, gdy wiele firm i instytucji przeszło na pracę zdalną, uświadomił wagę tego rodzaju zagrożeń. Według Interpolu liczba wirusów komputerowych już w pierwszych miesiącach pandemii zwiększyła się ponad dwukrotnie. Konsekwencją ataków hakerskich może być utrata ważnych danych, upublicznienie wrażliwych informacji dotyczących klientów, a nawet przejęcie kontroli nad zarządzanymi komputerowo urządzeniami w zakładzie. Przykładem dokonany w połowie maja cyberatak na operatora rurociągów w USA, który sparaliżował jego system informatyczny, doprowadził do zamknięcia głównego rurociągu i w efekcie braku paliwa na stacjach benzynowych. Chcemy odpowiadać na tego rodzaju zagrożenia, proponując nie tylko ubezpieczenie od skutków cyberataków, ale i profesjonalne doradztwo, jak im zapobiegać – mówi Rafał Kiliński.

TUW PZUW stawia również na produkty związane z nowym rynkiem energii z odnawialnych źródeł. To m.in. ubezpieczenia farm wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni. – Zależy nam, by wspierać zieloną transformację. Dotyczy to m.in. inwestycji samorządowych. Coraz więcej gmin, wykorzystując wsparcie z funduszy europejskich i krajowych, instaluje np. panele fotowoltaiczne. Wymagają one specyficznych ubezpieczeń i my je oferujemy – dodaje prezes TUW PZUW.

Troska o bezpieczeństwo

ikona lupy />
Piotr Daniluk, dyrektor ds. medycznych w TUW PZUW Dzięki zaangażowaniu TUW PZUW do ubezpieczonych przez nas szpitali trafiły w okresie pandemii tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem. / Materiały prasowe

Istotnym elementem działalności Towarzystwa są projekty służące prewencji i podnoszeniu bezpieczeństwa. Nowa strategia zakłada ich rozwijanie. – Miarą sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale i ważnych społecznie celów. Chcemy wyznaczać rynkowe standardy pod tym względem. Finansujemy zakup sprzętu przeciwpożarowego i systemów bezpieczeństwa dla ubezpieczonych. Angażujemy się w pomoc dla szpitali, szkoląc personel medyczny i dostarczając nowoczesne urządzenia. Będziemy tę pomoc intensyfikować – mówi Rafał Kiliński.

Jednym ze sztandarowych projektów TUW PZUW jest, prowadzony we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, cykl szkoleń „Bezpieczny Poród”. – Lekarze i położnicy ćwiczą na symulatorze przyjmowanie porodu powikłanego i kliniczne scenariusze w sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka. Sfinansowaliśmy też zakup aparatu USG do monitorowania postępu porodu na sali porodowej dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – opowiada Dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych w TUW PZUW Leszek Kuziemski.

Społeczne zaangażowanie

Szczególnym wyzwaniem stał się wybuch pandemii. Towarzystwo uruchomiło wszechstronną pomoc, przeznaczając prawie połowę swojego funduszu prewencyjnego na zakup nie tylko środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych, ale i nowoczesnych urządzeń. Dzięki zaangażowaniu TUW PZUW do ubezpieczonych w nim szpitali trafiły tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. – To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem – wyjaśnia Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk.

W maju partię bezprzewodowych stetoskopów Towarzystwo przekazało Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. – Dzięki nim najmłodsi pacjenci, których stan na to pozwala, będą mogli dochodzić do zdrowia w domu i tam poddawać się badaniom, a nie w szpitalu. To bardzo ważne właśnie w okresie pandemii, gdy pobyt w szpitalu ze względu na obostrzenia oznacza także traumatyczną dla dzieci rozłąkę z bliskimi – dodaje Piotr Daniluk.

Na podobne społeczne projekty TUW PZUW wraz z największymi spółkami Grupy PZU, czyli PZU i PZU Życie, oraz Fundacją PZU przekazały w 2020 roku ponad 77 mln zł.

Siła i wiarygodność

TUW PZUW jest już dziś jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, które legitymuje się ratingiem prestiżowej agencji S&P. Wysoka ocena międzynarodowej agencji jest wyznacznikiem wiarygodności Towarzystwa. Zapewnienie ubezpieczonym bezpieczeństwa na poziomie znacznie przewyższającym wymogi stawiane zakładom ubezpieczeniowym jest też celem strategii na lata 2021-2024. Przewiduje ona utrzymanie wskaźnika wypłacalności – według kryteriów unijnej dyrektywy Solvency II – na poziomie 160%.

Realizując ambitne cele strategii, TUW PZUW chce też osiągnąć do 2024 roku ponad miliard złotych przypisu składki rocznie. Dzięki temu nie tylko utrzyma pozycję lidera na rynku ubezpieczeń wzajemnych, ale znajdzie się w pierwszej dziesiątce wszystkich zakładów ubezpieczeniowych w Polsce. – Przypis składki wyniósł w zeszłym roku ponad 633 mln zł. Jesteśmy więc już w dwóch trzecich wytyczonej przez strategię drogi. Jestem przekonany, że ten i inne cele uda się zrealizować z sukcesem – podkreśla prezes Rafał Kiliński.