ZUS przyznał zasiłek chorobowy mojemu mężowi, ale chcemy odebrać go osobiście, bo rachunek bankowy został zajęty przez komornika. Co więcej, słyszeliśmy, że może on zająć także pieniądze wypłacone z chorobowego. Czy jest możliwe, abym to ja odebrała zasiłek? Czy potrzebne jest w tym celu pełnomocnictwo notarialne?
Tak, zasiłek chorobowy może podlegać zajęciu i egzekucji. Tak więc pieniądze z tego tytułu, które wpłyną na zajęty rachunek, zostaną przekazane komornikowi zgodnie z ogólnymi przepisami. Powstaje jednak pytanie, czy można tego uniknąć poprzez odbiór zasiłku w inny sposób. Zgodnie z art. 65 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłki wypłaca się osobie uprawnionej lub osobie przez nią upoważnionej albo osobie, do której rąk wypłaca się wynagrodzenie lub dochód ubezpieczonego. W razie zaś śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku pieniądze wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego.