Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie przesłanym we wtorek wskazało, że celem nowelizacji jest wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt zakłada wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Ponadto doprecyzowany ma być sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Reklama

Wprowadzona ma być także podstawa prawna do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.

"Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 roku życia. Dzięki temu, osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały dostarczać zaświadczeń z urzędów skarbowych – gmina pozyska za nich te dane samodzielnie online" - wyjaśniono w komunikacie CIR.

Reklama

Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań służących przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu mają zmniejszyć się zaległości w załatwianiu spraw.

Obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu COVID-19 będzie uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Ponadto projekt zakłada, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa. Obecnie, jeżeli należności są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone – podlegają wykreśleniu.

Nowe rozwiązanie dotyczyć będzie długów za świadczenia wypłacone z tzw. starego funduszu alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do 30 kwietnia 2004 r.), długów związanych z zaliczką alimentacyjną funkcjonującą do 30 września 2008 r. oraz długów dotyczących obecnego funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r.

Jak poinformowano w komunikacie CIR, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i ci, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa dotycząca świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Z kolei odpowiedzialność pracodawcy – w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy lub wypłacania mu wynagrodzenia "pod stołem" – zostanie ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.