Cały pakiet wsparcia dla emerytów i rencistów w roku 2021 wyniesie ok. 36 mld zł; to środki m.in. na waloryzację świadczeń oraz na trzynastą i czternastą emeryturę - wskazała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji z wiceministrem Stanisławem Szwedem podsumowała rządowe wsparcie skierowane do osób starszych. Maląg wskazywała m.in. na działania w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Seniorów. Poinformowała, że w akcję zaangażowanych jest 13 tys. wolontariuszy i 320 tys. organizacji pozarządowych. O pomoc zgłosiło się 20 tys. seniorów.

Minister przekazała, że na wsparcie emerytów i rencistów w 2021 r. przeznaczono w sumie ok. 36 mld zł. Wymieniła przy tym m.in. waloryzację rent i emerytur, wypłatę trzynastej i czternastej emerytury. "Dobre zarządzenie budżetem pozwala na zabezpieczenie tych środków" - podkreśliła Maląg.

Zaznaczyła, że przy waloryzacji została podniesiona kwota dochodowa przy świadczeniu tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. W tym roku próg wynosi 1772,08 zł.

"Wsparcie dla rodzin jest priorytetem naszego rządu (...). Realizujemy również liczne programy, które spowodują, że nasi seniorzy będą spędzać swój wolny czas w sposób aktywny" - dodała minister.

Poinformowała, że na programy "Senior plus" i "Aktywni plus" w latach 2021-2025 przeznaczone zostanie 500 mln zł. Maląg zauważyła, że zainteresowanie tymi programami systematycznie wzrasta.

Szefowa MRiPS przypomniała także o trwającym procesie szczepień przeciw COVID-19. Zachęciła seniorów do rejestracji.

Wiceminister resortu Stanisław Szwed podkreślił, że programy "Senior plus" i "Aktywni plus" będą kontynuowane. "Senior plus to program kierowany do samorządów i będzie w ciągu najbliższych pięciu lat zasilany kwotą 300 mln zł. Z kolei program Aktywni plus będzie kontynuacją w nowej wersji skierowanej do organizacji pozarządowych i na niego przewidujemy w ciągu 5 lat 200 mln zł" - mówił.

Dodał, że łącznie na te dwa programy przeznaczone zostanie 500 mln zł.

Wyjaśnił, że działania realizowane w ramach programów mają pomóc seniorom. Przewidują one - mówił - "z jednej strony wsparcie aktywności osób starszych, czyli możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Drugi komponent, który w który chcemy bardzo mocno zaangażować seniorów to kwestia włączenia cyfrowego (...) żebyśmy seniorów uczyli m.in. obsługi komputera. Zależy nam też by propagować i wzmacniać bezpieczeństwo seniorów".

"Czwarty komponent to szerszy udział osób starszych w podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach, czy to gminnych, czy powiatowych" - dodał.

Szwed poinformował, że nabór wniosków do programu Aktywni plus rusza 4 marca i potrwa do 26 marca. "Liczymy na duże zainteresowanie" - powiedział.