Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyło ono firmy, która wystawiła swojemu kontrahentowi fakturę gotówkową bez określonego terminu płatności. Powstała wątpliwość, czy w takiej sytuacji może mu ona przekazać informację INF-U zawierającą kwotę ulgi we wpłacie na PFRON.
Fundusz wskazuje, że w takim przypadku pracodawca nie ma do tego prawa. Jak wyjaśnia, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) obniżenie wpłaty jest uzależnione od trzech warunków. Pierwszym z nich jest udokumentowanie zakupu fakturą, drugim uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, a trzecim uzyskanie od pracodawcy – sprzedającego druku INF-U z kwotą ulgi wystawionego w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup).