Świadczenie 500 plus, czyli świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W 2021 roku kończy się okres zasiłkowy do wypłaty świadczenia 500 plus oznacza to, że aby dalej pobierać świadczenie należy złożyć wniosek o jego przyznanie.

Aby otrzymać w 2021 roku 500 plus na każde dziecko należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić na kilka sposobów.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

  • w urzędzie gminy, w której mieszkasz,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej

Najszybciej wnioski o świadczenia rodzinne 500 plus można składać przez Internet za pomocą:

  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS,
  • ePUAP,
  • bankowości elektronicznej.

Wniosek przez internet o 500 plus można składać od 1 lutego. Możliwość wnioskowania drogą papierową rozpocznie się od 1 kwietnia.

Od terminu złożenia wniosku zależy termin wypłaty pieniędzy z programu 500 plus

Terminy wypłaty 500 plus są następujące:

  • wniosek do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
  • wniosek od 1 do 31 maja 2021 r. - wypłata pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
  • wniosek od 1 do 30 czerwca 2021 r. - wypłata wypłata do 31 sierpnia 2021 r.
  • wniosek od 1 do 31 lipca 2021 r. - wypłata pieniędzy do 30 września 2021 r.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W 2016 nastąpiła ważna zmiana w programie 500 plus. Od tego czasu 500 plus jest dla wszystkich i przysługuje na każde dziecko. W związku z tym nie ma konieczności składania innych dokumentów poza samym wnioskiem o wypłatę świadczenia wychowawczego