W 2020 roku organ rentowy rozpatrzy kilka milionów wniosków, które dotyczyły wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, świadczenia postojowego, dodatku solidarnościowego, zwolnienia ze składek i innych ulg w ich opłacaniu.