Koniec obowiązku oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Dziś wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą ubezpieczeni będą mieli wybór czy chcą by ich środki na przyszłą emeryturę gromadzone były i w OFE i w ZUS, czy tylko w ZUS.

Nowe przepisy przewidują też, że już w najbliższy poniedziałek z OFE do ZUS-u zostaną przeniesione obligacje Skarbu Państwa. Wynika to stąd, że w te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą już mogły inwestować.

Jak mówi IAR prezes Zakładu Zbigniew Derdziuk, ZUS jest dobrze przygotowany do operacji przejęcia z OFE obligacji. Zgodnie z przepisami, OFE mają umorzyć 51,5 procent jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka Otwartego Funduszu Emerytalnego. Według prezesa Derdziuka w sumie ZUS przejmie w poniedziałek mniej więcej sto kilkadziesiąt miliardów złotych.

Szczegółową listę zmian w sprawie OFE znajdziesz tutaj>>

Samą zaś decyzję o wyborze sposobu oszczędzania na przyszłą emeryturę ubezpieczeni będą mogli podejmować od kwietnia do lipca. Później taka możliwość pojawi się za dwa lata od tego terminu a następnie co cztery lata - wyjaśnia prezes Derdziuk.

Osoby chcące oszczędzać w OFE będą musiały złożyć specjalną deklarację. Te zaś, które będą chciały, by cała ich składka emerytalna przekazywana była do ZUS, nie muszą robić w tej sprawie nic. Brak jakiegokolwiek oświadczenia będzie oznaczać, że przechodzą do Zakładu.

Ustawa przewiduje też, że na 10 lat przed emeryturą środki każdego ubezpieczonego będą stopniowo przenoszone do ZUS.