Osoby mające problemy z uzyskaniem pracy z powodu represji politycznych sprzed 4 czerwca 1989 r. będą mogły doliczyć do okresów składkowych dodatkowe pięć lat.
Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę z 22 listopada o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na jej podstawie osoby, które zostały zwolnione z pracy lub też nie mogły znaleźć zatrudnienia z powodu działalności na rzecz demokratycznej Polski, otrzymają rekompensatę. Dzięki temu do okresów składkowych będą mogły mieć doliczone nawet pięć lat pozostawania bez etatu.
Zainteresowany ubiegający się o wyższe świadczenie z ZUS zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentu lub zeznania świadków, które poświadczy, że faktycznie był pozbawiony pracy z powodów politycznych. Oceny tych dokumentów oraz zeznań będzie dokonywać kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Etap legislacyjny
Skierowana do podpisu prezydenta