Osoba, która zadeklaruje pozostanie w OFE będzie mogła zmienić decyzję. Raz na dwa lata - informuje radio TOK FM.

Planowane zmiany w OFE zakładają dokonanie wyboru między przekazywaniem całości składek do ZUS a częściowym pozostawieniem ich w OFE. Jeśli przyszły emeryt zdecyduje się na wybór Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jego decyzja będzie ostateczna. Jeśli wybierze wariant drugi będzie mógł w przyszłości zmienić swoją decyzję. Na taką możliwość, według informacji TOK FM, ubezpieczony będzie mógł się zdecydować po każdych 24 miesiącach. Od tego momentu jego składki w całości trafią do ZUS.

Wciąż nie wiadomo jak szybko będziemy musieli zdecydować się na jedną z opcji tuż po wejściu w życie przepisów. Według informacji uzyskanych przez "DGP" w rządzie trwa spór między resortem pracy i finansów. Jacek Rostowski obstaje przy trzech miesiącach. Kosiniak-Kamysz proponuje dwa lata. Projekt zmian w OFE ma zostać uchwalony na przełomie roku. W życie wejdzie najprawdopodobniej 31 marca. Oznacza to, że wyboru trzeba będzie dokonać do początku lipca przyszłego roku. Krótki termin jest krytykowany przez sejmową opozycję, ekonomistów oraz prawników skupionych w Komitecie Obywatelskim do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego.