Policjanci zaczynają gromadzić dokumentację niezbędną do otrzymania renty inwalidzkiej. Obawiają się wprowadzenia zapowiadanego przez rząd zakazu łączenia emerytury i renty.
– Codziennie przynajmniej kilku funkcjonariuszom udzielamy porad, jak ubiegać się o rentę inwalidzką. Jeśli ją otrzymają do końca roku, to ich przyszła emerytura po zwiększeniu może wynieść 80 proc. ostatniego uposażenia – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Zwiększone zainteresowanie, to efekt planowanej przez rząd zmiany przepisów w zakresie łączenia świadczeń – emerytury i renty.
– Nie mamy żadnych sygnałów, aby do Zakładu Emerytalno-Rentowego więcej osób, niż normalnie składało wnioski o przyznanie takiego świadczenia – twierdzi natomiast Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW).
Powodem niepokoju wśród funkcjonariuszy jest projekt założeń do ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych resortowi spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uwagi do niego można zgłaszać do 8 sierpnia.
Okazuje się, że rząd planuje utrzymanie tylko dwóch grup inwalidzkich (obecnie są trzy). Renta z tytułu niezdolności do służby będzie wynosić 70 proc. podstawy wymiaru, zaś w przypadku świadczenia dla osób ze znacznym ograniczeniem wysokości zarobkowania będzie to 80 proc. podstawy wymiaru. Świadczenie, podobnie jak dotychczas, będzie zwiększane o 10 proc., jeśli niezdolność do służby powstała wskutek wypadku w czasie służby bądź jest efektem choroby zawodowej związanej ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby.
Podstawą wymiaru wszystkich rent przyznanych po wejściu w życie ustawy będzie średnie miesięczne uposażenie z wybranych 10 lat służby. Jeśli osoby ubiegające się o rentę nie będą mogły udowodnić takiego okresu, wówczas podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie wszystkich pełnych lat albo wszystkich pełnych miesięcy służby. Przepisy przejściowe będą gwarantowały zachowanie praw nabytych dla obecnych emerytów. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
Zapowiedź zmian spowodowała, że część funkcjonariuszy planuje skorzystać z dotychczasowych przepisów. Dlatego zaczęli pośpiesznie gromadzić dokumentację niezbędną do otrzymania III grupy inwalidzkiej (tę jest dostać najłatwiej). Planują też występić do przełożonych o potwierdzenie okresu służby oraz ustawić się w kolejce do komisji lekarskiej MSW.
– Kierownictwo jest zdeterminowane, aby znieść możliwość łączenia renty z emeryturą – zapewnia Małgorzata Woźniak.
Etap legislacyjny
Projekt