- Zwracamy się do kierownictwa Agencji Wywiadu z apelem o zajęcie stanowiska w naszej sprawie w momencie, gdy zbliża się rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zgodności z prawem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu itd. - piszą emerytowani agenci wywiadu.
Reklama

PONIŻEJ CYTUJEMY DALSZĄ CZĘŚĆ LISTU

Nasze środowisko czuje się pokrzywdzone tym co się wydarzyło, tym bardziej, że państwo złamało uregulowania prawne dot. służb mundurowych, przyjęte wraz z nastaniem demokratycznej Polski.

Ponadto IPN, ujawniając tzw. zbiór zastrzeżony, upublicznił nasze dane osobowe i nazwiska legalizacyjne używane w działaniach operacyjnych, w tym po roku 1990, co odebraliśmy jako przejaw bezmyślności, łamania tajemnicy państwowej oraz braku zainteresowania państwa konsekwencjami takiego działania dla wywiadu RP i jego operacji na wrażliwych terenach. Nasze indywidualne losy, zasługi, odznaczenia państwowe okazały się bez znaczenia. Uznaliśmy, że nie mamy powodu do milczenia, a także do ukrywania naszej przeszłości, skoro została on w udostępniona nawet użytkownikom Google.

Ustawa z 16 grudnia została przyjęta 26 lat po powstaniu demokratycznej Polski. Ułomna prawnie, pełna propagandowych raczej niż nadających się do zinterpretowania prawnego zapisów, postawiła nas w roli "zdrajców i oprawców", z czym oczywiście się nie zgadzamy. Jesteśmy legalistami i ufamy drodze sądowej. Nie godzimy się z zastosowaniem "odpowiedzialności zbiorowej", gdyż każdy z nas przeszedł własną drogę życiową i powinien być oceniany indywidualnie. Jednak nasze odwołania są przekazywane do sądów z opóźnieniem, a zapis w ustawie o możliwości wyłączenia niektórych funkcjonariuszy spod jej działania okazał się fikcją. Większość sądów zawiesiła rozpatrywanie naszych spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, a ten przesuwa co i raz termin posiedzenia w tej sprawie.

Zwracając się do kierownictwa AW o zajęcie stanowiska oczekujemy, że wykaże ono odwagę, uczciwość i solidarność zawodową. Wszak naszą wspólną dewizą była i jest służba Polsce, a nie partiom, która aktualnie są u władzy.

Pozdrawiamy funkcjonariuszy AW - naszych wychowanków i kolegów w służbie. Życzymy, abyście w Waszej odpowiedzialnej pracy mieli przekonanie, że już nigdy nasze państwo i instytucja, w której pracujecie nie pozostawi Was samych sobie w chwilach trudnych, tak jak spotkało to nas. Wyrażamy także solidarność z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych, skrzywdzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r.

List podpisali m. in. Vincent Severski, Filip Hagenbeck, Romuald Skrzypecki i ponad 30 innych byłych oficerów wywiadu