- Zwracamy się do kierownictwa Agencji Wywiadu z apelem o zajęcie stanowiska w naszej sprawie w momencie, gdy zbliża się rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zgodności z prawem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu itd. - piszą emerytowani agenci wywiadu.

PONIŻEJ CYTUJEMY DALSZĄ CZĘŚĆ LISTU

Nasze środowisko czuje się pokrzywdzone tym co się wydarzyło, tym bardziej, że państwo złamało uregulowania prawne dot. służb mundurowych, przyjęte wraz z nastaniem demokratycznej Polski.

Ponadto IPN, ujawniając tzw. zbiór zastrzeżony, upublicznił nasze dane osobowe i nazwiska legalizacyjne używane w działaniach operacyjnych, w tym po roku 1990, co odebraliśmy jako przejaw bezmyślności, łamania tajemnicy państwowej oraz braku zainteresowania państwa konsekwencjami takiego działania dla wywiadu RP i jego operacji na wrażliwych terenach. Nasze indywidualne losy, zasługi, odznaczenia państwowe okazały się bez znaczenia. Uznaliśmy, że nie mamy powodu do milczenia, a także do ukrywania naszej przeszłości, skoro została on w udostępniona nawet użytkownikom Google.

Ustawa z 16 grudnia została przyjęta 26 lat po powstaniu demokratycznej Polski. Ułomna prawnie, pełna propagandowych raczej niż nadających się do zinterpretowania prawnego zapisów, postawiła nas w roli "zdrajców i oprawców", z czym oczywiście się nie zgadzamy. Jesteśmy legalistami i ufamy drodze sądowej. Nie godzimy się z zastosowaniem "odpowiedzialności zbiorowej", gdyż każdy z nas przeszedł własną drogę życiową i powinien być oceniany indywidualnie. Jednak nasze odwołania są przekazywane do sądów z opóźnieniem, a zapis w ustawie o możliwości wyłączenia niektórych funkcjonariuszy spod jej działania okazał się fikcją. Większość sądów zawiesiła rozpatrywanie naszych spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, a ten przesuwa co i raz termin posiedzenia w tej sprawie.

Zwracając się do kierownictwa AW o zajęcie stanowiska oczekujemy, że wykaże ono odwagę, uczciwość i solidarność zawodową. Wszak naszą wspólną dewizą była i jest służba Polsce, a nie partiom, która aktualnie są u władzy.

Pozdrawiamy funkcjonariuszy AW - naszych wychowanków i kolegów w służbie. Życzymy, abyście w Waszej odpowiedzialnej pracy mieli przekonanie, że już nigdy nasze państwo i instytucja, w której pracujecie nie pozostawi Was samych sobie w chwilach trudnych, tak jak spotkało to nas. Wyrażamy także solidarność z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych, skrzywdzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r.

List podpisali m. in. Vincent Severski, Filip Hagenbeck, Romuald Skrzypecki i ponad 30 innych byłych oficerów wywiadu