Na Odrze wprowadzono pilotażowy, całodobowy monitoring, przy użyciu specjalnych sond badających wodę. Jak poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, badania są prowadzone w ośmiu reprezentatywnych miejscach na rzece.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Instytutem Ochrony Środowiska rozpoczął pilotażowy projekt całodobowego monitorowania Odry. Obecnie trwa faza testowa systemu, który stopniowo będzie rozbudowywany o kolejne punkty pomiarowe.

Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w ośmiu reprezentatywnych miejscach na rzece. Sprawdzany będzie m.in. poziom tlenu, temperatura wody, przewodność i odczyn PH. Wyniki będą przesyłane on-line do GIOŚ i prezentowane co godzinę na specjalnie w tym celu przygotowanym portalu. Jak podkreśla GIOŚ, z czasem system będzie rozbudowywany o kolejne punkty pomiarowe i docelowo obejmie także inne główne rzeki w Polsce.

Wybór Odry nie jest przypadkowy i ma związek z masowym śnięciem ryb, do jakiego doszło w ubiegłym roku. Po tym zdarzeniu, na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska, opracowano nową procedurę monitoringu tzw. złotej algi. Obecnie próbki badające obecność tych glonów pobiera się w 20 punktach pomiarowych na Odrze.

"Należy zaznaczyć, że wprowadzona przez służby metodyka badań rzeki Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie zarówno pod kątem parametrów fizyko-chemicznych, jak i w zakresie obecności złotej algi" - podkreśla GIOŚ. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ akub/