88 proc. Polaków przyznaje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce - wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Przeciwników tego rozwiązania jest 6 proc., taki sam odsetek badanych nie ma na ten temat zdania - dodano.

Zdaniem Adama Czarneckiego z ARC Rynek i Opinia badanie pokazuje, że uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce będzie dla konsumentów zachęcające, a motywacje do korzystania z niego mogą być różne w różnych kategoriach wiekowych. Jak wskazał, dla starszego pokolenia nie jest to nowość, gdyż pamięta system kaucyjny z czasów PRL, a dla młodszego – motywacją mogą być kwestie ekologiczne. Ekspert zaznaczył, że zwiększanie kwoty kaucji podraża sam produkt, więc maksymalizowanie tej kwoty nie do końca jest korzystne.

Z badania wynika, że 88 proc. Polaków przyznaje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. "Jednocześnie część z nich uzależnia korzystanie z systemu kaucyjnego od dwóch czynników – miejsca oddawania opakowań oraz opłacalności. Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania. 35 proc. respondentów obawia się, że ceny produktów w opakowaniach zwrotnych będą wyższe niż dotychczas" – podano.

Dodano, że przeciwników tego rozwiązania jest 6 proc., taki sam odsetek badanych nie ma na ten temat zdania. "Średnio 3 proc. badanych uważa, że nic i nikt nie zmusi ich do oddawania opakowań zwrotnych do sklepu – w przypadku młodych ludzi (od 18 do 24 lat) ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 7 proc., a 6 proc. obawia się, że nie będzie miał na to czasu" - poinformowano.

Jak wynika z badania, korzystanie z systemu kaucyjnego część Polaków uzależnia od tego, czy będą mogli zwracać opakowania w najbliższym sklepie (50 proc.) i czy będzie im się to finansowo opłacało (36 proc.).

Zaznaczono, że preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania – 48 proc. badanych wybrałoby taką opcję. Niemal co czwarty badany (23 proc.) chętnie oddawałby opakowania do sklepu, a dla co piątego (18 proc.) nie ma to znaczenia, gdzie będzie oddawał opakowania.

Zgodnie z badaniem, dla 69 proc. pytanych zachęcająca do korzystania z systemu kaucyjnego jest już kwota 0,40 zł w przypadku 1,5 l plastikowej butelki po wodzie. Wraz z rosnącą kwotą rośnie odsetek zainteresowanych systemem: 0,5 zł – 79 proc., 0,6 zł – 81 proc., a 0,7 zł – 83 proc. - podkreślono.

Badanie zrealizowano 8-15 czerwca br. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1048). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat. (PAP)

amac/ pad/