Nawet niewielkie podmioty dzięki swoim odważnym działaniom i autorskim pomysłom mogą stanowić przykład dla innych. Jest konkurs, który może rozpropagować takie inicjatywy

„Innowacje w obszarze ESG” to jedna z trzech głównych kategorii, w jakich można zdobyć nagrodę w ramach konkursu „Liderzy ESG”. Pod ocenę kapituły, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji organizujących rynek kapitałowy, przedstawicieli sektora finansowego, biznesu, a także prawnicy i naukowcy, można zgłaszać nowoczesne rozwiązania, których celem jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju lub ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Odwaga jest w cenie

Kapituła będzie oceniać zarówno produkty, usługi, technologie oraz procesy, które zostały już wdrożone, jak i te na finalnym etapie przygotowywania – gotowe do wprowadzenia na rynek i komercjalizacji w latach 2021–2022. W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

Nagrodzone mogą być nie tylko instytucje, gdzie nad nowatorskimi rozwiązaniami pracuje liczny zespół i wykwalifikowani specjaliści. Zgodnie z zamysłem autorów inicjatywy, na uwagę zasługują również niewielkie podmioty, które jednak dzięki swoim odważnym działaniom i autorskim pomysłom mogą stanowić przykład dla innych. Często innowacyjny produkt to bowiem przetarcie szlaków i inspiracja do przedsięwzięć z dziedziny ESG.

Pomysłodawcom konkursu chodzi o to, by w ewolucyjny i przemyślany sposób wprowadzać nowinki dotyczące ochrony środowiska, działań na rzecz społeczeństwa czy ładu korporacyjnego, by z ich pomocą przedsiębiorcy mogli nadążyć za zmieniającym się otoczeniem prawnym. – Związek Banków Polskich wielokrotnie wskazywał, że ambitne cele środowiskowe osiągane narzędziami regulacyjnymi muszą być wprowadzane w sposób rozsądny i ewolucyjny, żeby zbyt pochopne decyzje czy zbyt wyśrubowane wymogi prawne nie ograniczyły dostępu do finansowania – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich (ZPB).

Warto się zgłosić

Aplikując do konkursu, firmy opisują, na czym polega innowacyjność zgłoszonego rozwiązania, jego zastosowanie, a także dziedzinę gospodarki, której dotyczy. We wniosku należy opisać też, jak ważna okazała się wdrażana innowacja dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i czy stanowi istotną inwestycję w skali firmy.

Należy wspomnieć o korzyściach płynących dla środowiska – chodzi np. o efektywniejszą gospodarkę zasobami naturalnymi, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii lub wody. Można wskazać także na inne cele środowiskowe dotyczące łagodzenia zmian klimatu, jak choćby kontrola i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Nie trzeba się obawiać, że gdy nie zdobędzie się wyróżnienia, to rynek będzie postrzegał kandydata w gorszym świetle niż wcześniej. Opinie oceniających mają mieć charakter wsparcia dla firm, a do publicznej wiadomości trafią jedynie zwycięskie rozwiązania. Zamysłem konkursu jest bowiem propagowanie pozytywnych przykładów, ale jednocześnie pomoc tym, którzy dopiero zaczynają swoją aktywność na niwie ESG. – Konkurs Liderzy ESG traktujemy właśnie jako kolejną szansę na promocję i wzmocnienie dyskusji o potencjalnym, możliwym wpływie naszej działalności i każdej innej instytucji na środowisko naturalne i na kwestie społeczne – zapewnia Włodzimierz Kiciński.

Kwestia ważna dla inwestorów

Uczestnicy rynku finansowego widzą, że na wielkie zmiany potrzeba czasu. Dlatego tym bardziej warto zachęcić firmy, które stawiają swoje pierwsze kroki, do stopniowego wdrażania się w kwestie ESG. Tak by na kolejnych etapach działalności dostosowywać się do przemian całego gospodarczego ekosystemu. Bo jak podkreślają organizatorzy konkursu „Liderzy ESG”, w istocie zarówno największe, jak i coraz częściej mniejsze firmy zaczęły się już przyglądać swojemu wpływowi na środowisko.

Zwracają na to uwagę również potencjalni inwestorzy. – Dla funduszy private equity ESG jest dzisiaj bardzo ważnym elementem budowania wartości firmy. Fundusze badają spółki pod kątem ryzyk ESG przed inwestycją, a po jej dokonaniu czuwają nad wdrożeniem celów z zakresu ESG zawartych w planie budowania wartości. Stawiając wysoko poprzeczkę, fundusze wymuszają innowacyjne podejście do wszystkich produktów i procesów biznesowych w spółkach, co szczególnie widać w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

GRK

Aplikuj do Konkursu Liderzy ESG: Liderzyesg.pl

Organizatorzy

ikona lupy />
foto: materiały prasowe