Nie chcemy mieć w Polsce dodatkowych, niepotrzebnych emisji CO2 generowanych przez tysiące pojazdów przemierzających nasz kraj tranzytem - powiedział podczas polsko-francuskich rozmów m.in. o zrównoważonym transporcie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W opublikowanym w piątek komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że spotkanie na prośbę strony francuskiej odbyło się 24 czerwca w Warszawie.

Wyjaśniono, że ministrowie omówili wyniki studiów opublikowanych przez KE, dotyczących części unijnych przepisów Pakiet Mobilności I, które regulują międzynarodowy transport drogowy.

Analizie poddano przepisy dotyczące obowiązku powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni, a także ograniczeń w odniesieniu do odcinków drogowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym.

"Wyniki potwierdziły jednoznaczne stanowisko Polski i szeregu innych państw, że ocenione przez KE przepisy będą miały bardzo negatywny wpływ na środowisko" - przekazał resort.

Cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że "w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu stosowanie tych przepisów będzie oznaczało emisję dodatkowych 3,3 mln ton dwutlenku węgla, a także dodatkowych 700 ton tlenków azotu rocznie w UE". Według Adamczyka "to niepokojące dane, wskazujące na niepotrzebne, bardzo szkodliwe dla zdrowia emisje".

Resort podał, że większość tych dodatkowych emisji będzie miała miejsce w państwach tranzytowych, m.in. we Francji.

"Nie chcemy mieć w Polsce dodatkowych, niepotrzebnych emisji CO2 generowanych przez tysiące pojazdów przemierzających nasz kraj tranzytem" - powiedział minister. "Rozumiem, że i Francji zależy na uniknięciu takiej sytuacji" - dodał.

Przedstawiciele obu państw dyskutowali także o uwarunkowaniach funkcjonowania branży transportu drogowego, w tym - o wprowadzonym 31 sierpnia 2020 r. na terenie Francji zakazie wykorzystywania odpoczynków w pojazdach LCV o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. i zgodności tego przepisu z prawem UE oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla kierowców przy drogach i autostradach.

Tematem rozmów było również zmniejszanie oddziaływania transportu na klimat i rozwój transportu niskoemisyjnego.

"Dostrzegamy konieczność podjęcia wysiłku na rzecz transformacji systemu transportowego w UE, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla środowiska" - powiedział Adamczyk. "Potwierdzają to aktywne działania w Polsce na rzecz wspierania rozwoju transportu kolejowego" - dodał.

Według ministra "należy jednak pamiętać o jego podstawowej funkcji, jaką jest umożliwienie dostępności oraz swobodnego przepływu osób i rzeczy. Działania podejmowane na poziomie UE muszą także uwzględniać różnice pomiędzy państwami członkowskimi, w tym w zakresie poziomu rozwoju systemów transportowych" - ocenił szef resortu infrastruktury.