Reklama

Podczas kongresu Impact'21 Jarosińska-Jedynak przypomniała, że priorytety Komisji Europejskiej, które wynikają z Europejskiego Zielonego Ładu, zobowiązują kraje członkowskie do zmierzania w stronę obniżenia emisyjności gospodarki.

Jak mówiła, Polska będzie kłaść nacisk na działania związane z poprawą jakości powietrza, wprowadzeniem stref czystego transportu w miastach, elektromobilnością, rozwojem paliw alternatywnych, poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Zwróciła uwagę, że na działania związane z ochroną klimatu i środowiska trafi 37 proc. środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 30 proc. w ramach polityki spójności.

Z obu źródeł będzie finansowana realizacja programu Czyste Powietrze. "Chcemy, żeby ten program nabrał znacznego przyspieszenia przy wsparciu funduszy europejskich. Będziemy inwestować w wymianę pieców, termomodernizację budynków. Ale musimy też pamiętać o edukacji nas samych. Zwracać uwagę na to, czego używamy do ogrzewania naszych budynków. Ta świadomość jest niezwykle ważna w walce z zanieczyszczeniem powietrza" - zaznaczyła.

Wiceszefowa MFiPR przyznała, że kwestie związane z działaniami klimatycznymi będą największym wyzwaniem przy wydatkowaniu środków europejskich. "Pula środków na ten cel jest bardzo duża. Ale możemy to wyzywanie przekuć w szansę, szansę dla naszych przedsiębiorców, którzy będą tworzyć zielone miejsca pracy, budować gospodarkę o obiegu zamkniętym, która staje się też ekonomicznie opłacalna” – stwierdziła.

„Wyzwaniem są też kwestie związane z innowacyjnością, pracami badawczo-rozwojowymi, na które KE w nowej perspektywie finansowej również kładzie duży nacisk. To zadanie dla przedsiębiorców, by poszukiwali najlepszych rozwiązań. Wiemy, że wprowadzanie nowych produktów i usług pozwala stawać się bardziej konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych. To wyzwania, ale też szanse, byśmy odbudowywali gospodarkę po kryzysie, ale również tworzyli mocne, stabilne fundamenty gospodarki” – podsumowała Jarosińska-Jedynak.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.