"Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą wyznaczyć specjalne obszary ochrony, na których ustalają cele ochrony dla danego obszaru i odpowiednie środki ochronne w celu utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk, które się tam znajdują. (...) W niektórych przypadkach termin na wykonanie niezbędnych kroków dla wszystkich lokalizacji w Niemczech upłynął ponad 10 lat temu" - czytamy w uzasadnieniu decyzji KE.

Ponadto, Komisja stwierdziła, że w RFN panuje "powszechna i trwała praktyka" polegająca na nieokreślaniu wystarczająco szczegółowych celów ochrony dla wszystkich 4606 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Zaniedbania te mają miejsce zarówno na szczeblu władz landowych, jak i federalnych.

"Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez władze, Niemcy nadal nie wprowadzają środków ochronnych, zwykle przyjmowanych w planach zagospodarowania dla poszczególnych obszarów, dla około 15 proc. swoich terenów mających znaczenie dla Wspólnoty" - konstatuje KE.