W pierwszej dekadzie maja na terenie niektórych lasów nadleśnictw Namysłów, Strzelce Opolskie, Rudzieniec i Opole prowadzone będą opryski środkami chemicznymi zwalczającymi chrabąszcza majowego i kasztanowca - poinformowała PAP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Według komunikatu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, opryski podzielono na dwa etapy. W pierwszym, który ma się rozpocząć w pierwszej dekadzie maja, zwalczany będzie chrabąszcz majowy i kasztanowiec w niektórych drzewostanach nadleśnictw Namysłów, Strzelce Opolskie, Rudzieniec i Opole. W sumie operacja obejmie 572 hektary lasów.

W drugiej dekadzie maja, na obszarze ponad 50 ha lasów nadleśnictwa Zawadzkie i Lubliniec zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczania masowego występowania osnui gwiaździstej - szkodnika stanowiącego poważne zagrożenie dla starszych lasów sosnowych.

Zabiegi polegać będą na opryskach środkiem chemicznym o handlowej nazwie Mospilan dokonywanych przy pomocy samolotu Dromader i śmigłowca Mi-2. Jak informują Lasy Państwowe, Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni.

Jak zapewnia RDLP w Katowicach, mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu oraz okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.