32 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ma otrzymać Uniwersytet Opolski (UO) na utworzenie nowego kierunku lekarskiego, który ruszy w październiku 2017 r. – poinformował w czwartek rzecznik uczelni Maciej Kochański.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 41 mln zł.

Decyzję o nadaniu UO uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego w sierpniu w Opolu podpisał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zapewnił wówczas o wsparciu finansowym inwestycji.

W nawiązaniu do tych deklaracji, jak podali w czwartek przedstawiciele uczelni i samorządu podczas konferencji, na inwestycje związane z utworzeniem kierunku lekarskiego Uniwersytet Opolski ma otrzymać 32 mln zł z budżetu ministerstwa nauki (na lata 2017-2019).

Reklama

"W 2017 r. dotacja na nowy kierunek z budżetu resortu wynosi 15 mln zł. Zgodnie z deklaracją ministra Gowina, właśnie taka kwota zostanie zarezerwowana w budżecie resortu na przyszły rok" - podał przewodniczący Rady Miasta Opole Marcin Ociepa. Pozostałe 17 mln zł obejmują dofinansowanie na lata 2018-2019.

"To olbrzymi ukłon ministra Gowina w stronę opolskiego środowiska akademickiego i całej opolskiej społeczności" - podkreślił Ociepa.

Prace nad uruchomieniem nowego kierunku, dotyczące m.in. samej dokumentacji, już trwają. Realizacja planowanej na trzy lata inwestycji ruszy jednak w styczniu. Pierwszym jej etapem będzie rozbudowa, remont i doposażenie Collegium Medicum – jednego z budynków uczelni, gdzie prowadzone będą zajęcia dla przyszłych lekarzy.

Na samo uruchomienie kierunku i umożliwienie rozpoczęcia tam nauki studentom pierwszego roku potrzeba - wg wyliczeń uczelni - ok. 21 mln zł, z czego 15 mln zł ma pokryć dotacja z ministerstwa. Cała inwestycja ma być zrealizowana do 2019 r. W następnych latach uczelnię czeka m.in. utworzenie kolejnych pracowni i laboratoriów, potrzebnych studentom wyższych lat.

Jak podał rzecznik UO uczelnia ma zapewnić łącznie ponad 9 mln zł wkładu własnego. Dotychczas wsparcie finansowe zadeklarowali m.in samorząd woj. opolskiego oraz miasto Opole.

Kierunek lekarski ruszy w roku akademickim 2017/2018 na wydziale przyrodniczo-technicznym UO. W październiku przyszłego roku naukę ma tam rozpocząć 60 studentów.

W prowadzeniu tych jednolitych studiów magisterskich UO będzie współpracować z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu. Głównym zapleczem klinicznym uczelni ma być Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. W przyszłości ma się ono stać uniwersyteckim szpitalem klinicznym.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 r. Obecnie studenci kształcą się tam na ośmiu wydziałach.