Zwiększenie limitu przyjęć na studia medyczne w języku polskim minister Konstanty Radziwiłł zapowiadał już po objęciu kierownictwa resortu. "Polska stała się zagłębiem do kształcenia cudzoziemców, co generalnie jest dobrym zjawiskiem i służy podnoszeniu jakości kształcenia na uczelniach medycznych, ale wydaje się, że wobec ogromnego niedoboru kadr lekarskich w Polsce (...) zasadne jest zwiększenie liczby miejsc na studiach w języku polskim" - mówił wówczas.

W czwartek resort opublikował projekt rozporządzenia określającego limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach na rok akademicki 2016/2017. Propozycja ta została przygotowana w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a limity zostały określone na podstawie propozycji uczelni (przy uwzględnieniu ich możliwości dydaktycznych) oraz w oparciu o zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

W przyszłym roku akademickim limit miejsc na kierunku lekarskim ma się zwiększyć o 869 miejsc. Z tego na studiach stacjonarnych w języku polskim ma wzrosnąć o 599 miejsc, na studiach niestacjonarnych w języku polskim - o 100 miejsc, a na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski - o 170 miejsc.

Najwięcej miejsc na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych w języku polskim ma być na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (650 miejsc dla obywateli polskich i 7 dla cudzoziemców) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (550 miejsc dla Polaków i 11 dla cudzoziemców). Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 60 miejsc jest finansowanych przez resort obrony; na tej uczelni zaproponowano limit 570 miejsc dla Polaków i 10 dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. W sumie przyszli lekarze mogą się kształcić na 16 uczelniach.

Natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym w sumie limit ma zwiększyć się o 18 miejsc. Na studiach stacjonarnych w języku polskim planuje się zwiększenie przyjęć o 31 miejsc, na studiach niestacjonarnych - o 10 miejsc. O 23 miejsca ma się zmniejszyć natomiast limit na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski.

Zgodnie z projektem najwięcej osób rozpocznie stacjonarne studia lekarsko-dentystyczne w języku polskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (125 miejsc dla Polaków i 5 dla cudzoziemców) oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (120 miejsc dla Polaków i 2 dla cudzoziemców). Przyszli stomatolodzy mogą studiować na 10 uczelniach w Polsce.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, by senaty uczelni zdążyły określić liczbę studentów na poszczególnych kierunkach, uwzględniając przyznany limit.

W ubiegłym roku limit przyjęć na kierunku lekarskim został zwiększony o 677 miejsc, a na kierunku dentystycznym - o 88.