1 października utworzona zostanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie - zapisano w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, który w środę ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Powstanie uczelni kształcącej funkcjonariuszy Straży Granicznej pod koniec marca zapowiedzieli szefowie MEiN i MSWiA Przemysław Czarnek i Mariusz Kamiński. W kwietniu uchwalone zostały przepisy w tej sprawie. Na ich podstawie minister spraw wewnętrznych wystąpił z wnioskiem do MEiN o powołanie Wyższej Szkoły SG.

WSSG powstanie w wyniku przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Administracyjnie szkoła zacznie funkcjonować od 1 października, a pierwsi studenci mają rozpocząć tu naukę w semestrze letnim 2024 r. Według prognoz MSWiA w pierwszym roku akademickim uczelnia kształcić będzie 40 studentów.

WSSG uruchomi z początku jeden kierunek studiów - bezpieczeństwo granicy państwowej. Nauka potrwa trzy lata i zakończy się uzyskaniem licencjatu i stopnia młodszego chorążego SG. Do wyboru każdego ze słuchaczy będą trzy specjalizacje, które odpowiadają głównym trzem pionom formacji – cudzoziemskiemu, operacyjno-śledczemu oraz granicznemu. Uczelnia przejmie też dotychczasową ofertę edukacyjną COSSG, która obejmuje ok. 120 krótkich kursów specjalistycznych i doskonalących. Resort planuje, że od roku 2027/2028 na uczelni ruszą studia II stopnia.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych, funkcjonariusze, którzy będą chcieli studiować w WSSG, pierwszy proces rekrutacji przejdą w oddziałach SG. Uczelnia zapewni zakwaterowanie i wyżywienie.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ apiech/