Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jednym z problemów w polskich szkołach są zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ocenił, że pomysł ministra sportu dotyczący zwolnień w WF jest bardzo dobrym pomysłem.

Minister edukacji i nauki w środę na konferencji prasowej zapytany został o wypowiedź ministra sportu na temat zwolnień z wychowania fizycznego.

Minister sportu Kamil Bortniczuk pytany był w poniedziałek w RMF FM o wysoki odsetek uczniów, którzy nie biorą udziału w lekcjach WF. Według danych, w Polsce w zajęciach wychowania fizycznego nie bierze udziału nawet co trzeci uczeń. "Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tzw. zwolnienia z lekcji WF - semestralne czy dłuższe - będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas lekarz rodzinny" - powiedział.

"Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jednym z problemów w polskich szkołach są zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego" - odpowiedział Czarnek.

"W części są to zwolnienia absolutnie zasadne, bo dzieci i młodzież mają rozmaite również schorzenia, które uniemożliwiają albo w ogóle uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, albo w konkretnych zajęciach, w których uprawia się konkretne dyscypliny. Ale w dużej części - i wszyscy to wiemy - są to zwolnienia, które są wystawiane na wyrost" - wskazał.

"Dlatego pomysł pana ministra sportu Kamila Bortniczuka, żeby zwolnienia z WF były utrzymane, ale były wystawiane przez specjalistów, jest bardzo dobrym pomysłem. Rozważamy go również w Ministerstwie Edukacji i Nauki, trwają w tej materii prace legislacyjne" - poinformował szef MEiN.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W rozporządzeniu zapisano też, że dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/