Lista przedmiotów dodatkowych, które będzie można zdawać pisemnie na maturze, zostanie uzupełniona o Historię i teraźniejszość, a także - o historię tańca. Projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie egzaminu maturalnego opublikowano w czwartek w RCL, jest na etapie opiniowania.

Projekt określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

W uzasadnieniu projektu zauważono, że do wykazu przedmiotów dodatkowych dodano przedmiot historia tańca.

Historia tańca będzie realizowana w klasach I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum od roku szkolnego 2023/2024. Pierwsi absolwenci, którzy zrealizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia tańca będą absolwentami czteroletniego liceum ogólnokształcącego i będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego począwszy od roku szkolnego 2026/2027 - czytamy w uzasadnieniu.

W przypadku egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie wskazano, że egzamin maturalny z tego przedmiotu obejmie określony w podstawie programowej zakres podstawowy dla przedmiotu Historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Jak wskazano w projekcie, pisemny egzamin maturalny z Wiedzy o społeczeństwie, obejmujący zakres podstawowy dla przedmiotu Historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu Wiedza o społeczeństwie będzie przeprowadzany dla absolwentów: liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2025/2026; technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027; branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

W marcu br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał trzy rozporządzenia dotyczące wprowadzenia od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych nowego obowiązkowego przedmiotu szkolnego Historia i teraźniejszość.

Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot Wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mhr/