Reklama
Konferencja, która odbywać się będzie 12 i 13 maja w Instytucie Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 51), pokazywać ma różnorodne działania, które podjęli przedstawiciele środowiska studenckiego i naukowego, by pomóc wojennym uchodźcom z Ukrainy.
Pierwszego dnia zaplanowano m.in. panele dotyczące programów dla studentów uchodźców: „Solidarni z Ukrainą - jak wspierać studentów w obliczu wojny”, „Uznanie wykształcenia - otwarte drzwi do integracji” oraz „Wolontariat - my z wami” (w godz. 14.30-16). W części popołudniowej, od godz. 16.30 do 18, odbędzie się panel dyskusyjny „Polsko-Ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość”.
W programie drugiego dnia wydarzenia znalazły się m.in. panele dotyczące programów dla naukowców uchodźców: „Mobilność naukowa i wsparcie naukowców w czasie wojny” oraz „Międzynarodowa współpraca badawcza w obliczu wojny” (w godz. 9.30-11.30). Poza tym zaplanowano także panel dyskusyjny „Crisis is opportunity? Szanse i zagrożenia dla przyszłości polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej” (w godz. 12-13).
- Wojna w Ukrainie stała się wielkim wyzwaniem także dla środowiska akademickiego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w porozumieniu ze środowiskiem naukowym, niemal natychmiast po wybuchu konfliktu za wschodnią granicą Polski, rozpoczęła prace nad działaniami pomocowymi. Ich efektem jest program „Solidarni z Ukrainą”. Teraz, podczas konferencji w Gdańsku, chcemy przedstawić jego efekty. Wydarzenie ma być jednak nie tylko formą podsumowania, ale także zastanowieniem się nad prognozami na przyszłość. O tym wszystkim dyskutować będziemy w gronie specjalistów zarówno z Polski, jak i z Ukrainy - tłumaczy dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Wśród zaproszonych gości jest m.in. ukraiński minister oświaty i nauki, Serhij Szkarłet.
Program „Solidarni z Ukrainą” skierowany jest do uczelni z minimum 150 studentami studiów stacjonarnych oraz do instytutów PAN, instytutów sieci Łukasiewicz czy instytutów badawczych. We wniosku podmioty te deklarowały liczbę studentów lub doktorantów z Ukrainy, którą są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych form kształcenia. Możliwość nauki miała zostać zapewniona w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie, uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.
Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się na terenie Polski jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich kraju. W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, które chciały studentom i doktorantom bezpłatnie umożliwić kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych).
Wnioski o finansowanie złożyło 98 instytucji (uczelni i instytutów badawczych), i każda z tych instytucji otrzymała finansowanie. Kwota przyznanych środków finansowych to ponad 23,3 mln zł, w tym
  • podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia: ponad 4,28 mln zł,
  • podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: ponad 19 mln zł.
Program „Solidarni z Ukrainą” jest programem dla instytucji, nie dla indywidualnych osób. Niemniej, na podstawie deklaracji uczelni, kwota wsparcia powinna pozwolić na kształcenie 1947 osób. Warto dodać, że zainteresowanie programem było ogromne, o czym najlepiej świadczy fakt, że wnioski złożono na łączną sumę ponad 70,2 mln zł.
Patronat honorowy nad konferencją objął Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.
Liczba miejsc na konferencji „Solidarni z Ukrainą” jest ograniczona. Zachęcamy do rejestracji. Link do rejestracji: https://bit.ly/3LoaFjp
Szczegółowe informacje: www.nawa.gov.pl.
foto: materiały prasowe