W trakcie prac legislacyjnych są trzy różne projekty nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dwa przygotował rząd (pierwszy został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, drugi widnieje dopiero w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów), natomiast trzeci opracowali posłowie PiS.
Na proponowanych przepisach skorzystają zwłaszcza studenci ubiegający się o świadczenia socjalne, bo rząd chce podnieść próg dochodu uprawniający do nich, a także doktoranci, którzy będą mieli więcej czasu na przygotowanie prac naukowych. Posłowie natomiast chcą, aby minister nauki mógł przyznawać medale dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla szkolnictwa wyższego.