Grzegorz Pochopień, Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN
W ramach dodatkowego finansowania będzie można organizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Ciekawy jest system finansowania tych zajęć. Zarówno dla szkół samorządowych, jak i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne jest to system bardzo prosto skonstruowany. Można powiedzieć: aż tak prosto, że budzi podejrzenia niektórych samorządowców. Tymczasem to naprawdę jest prosty system i nie ma potrzeby szukania w nim drugiego dna.