PAP zapytała resort edukacji i nauki o to, czy w związku ze styczniowymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu dochodzą do resortu informacje o tym, że uczelnie będą miały problem z opłaceniem bieżących rachunków lub że będą musiały przesuwać środki przeznaczone np. na badania naukowe.

Rzecznik prasowy MEiN Anna Ostrowska przekazała, że do resortu nie docierają tego typu sygnały.

"Ze względu na to, iż w ostatnim czasie widoczny jest wzrost cen nośników energii, MEiN zwróciło się do nadzorowanych przez siebie uczelni publicznych z prośbą o informacje na temat przewidywanych wzrostów kosztów prądu i gazu. Odpowiedzi sukcesywnie wpływają do nas od uczelni" - przekazała. Zaznaczyła, że wymagają one szczegółowiej analizy oraz ewentualnych dalszych kontaktów z uczelniami w celu wyjaśnienia sytuacji budzących wątpliwości i sformułowania wniosków, które mogłyby stanowić podstawę do dalszych decyzji kierownictwa resortu, w tym ewentualnego ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na zwiększenie subwencji.

Reklama

Ostrowska dodała, że żadne decyzje dotyczące ewentualnego wsparcia uczelni nie zapadły. "Ich realność może być oceniona dopiero na podstawie danych, o które wystąpiliśmy do uczelni" - przekazała Ostrowska.

"Każda podwyżka cen gazu i elektryczności ma wpływ na budżet uczelni. Tak samo jest w przypadku Politechniki Warszawskiej, której koszty związane z utrzymaniem budynków stanowią znaczącą część naszego budżetu, a zapowiadane podwyżki będą wymagały korekty naszych prognoz finansowych po stronie kosztów. Mając na uwadze zmiany, nie przewidujemy jednak problemów z opłaceniem rachunków" - zapewnił PAP rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej Krzysztof Szymański.

Reklama

W przypadku energii elektrycznej, zawarte w 2021 r umowy pozwoliły na utrzymanie skali podwyżek na poziomie przewidzianym przez władze PW.

"Jeśli chodzi o gaz, to obecnie czekamy na informację o podwyżkach opłat za ten nośnik energii w skali całej Politechniki Warszawskiej, gdyż dane spływające z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie pozwalają na jednoznaczne określenie o ile wzrosły koszty związane z używaniem gazu. Zakładamy, że będzie to wzrost znaczący i przygotowujemy się do niego racjonalizując nasz budżet. Oznacza to przede wszystkim ponowną analizę planów inwestycyjnych, które chcieliśmy zrealizować zarówno w roku 2022, jak i w kolejnych" - dodał Szymański.

Z kolei rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska przekazała, że podwyżki cen gazu i elektryczności dotkną UW w takim stopniu, jak inne podmioty.

"Uczelnia ma stabilną sytuację finansową. Prowadzenie badań i dydaktyki jest dla nas priorytetem, więc nie będzie oszczędności w tym zakresie. Ministerstwo w ostatnim tygodniu (odpowiedź z UW PAP otrzymała 24 stycznia) zbierało dane o skali podwyżek. Czekamy na ewentualne decyzje Ministerstwa w zakresie przyznania dodatkowych środków na pokrycie wzrostu kosztów rachunków" - dodała.

Uniwersytet SWPS przekazał z kolei, że "jak każda instytucja odczuwa podwyżki cen gazu i prądu." "Ale obecnie nie wpłyną one na naszą działalność operacyjną" - zapewniła Adrianna Szymańska-Zacheja z centrum prasowego uczelni.

"W tej chwili nie przewidujemy problemów w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców, biorąc jednak pod uwagę bieżącą sytuację na rynku, planujemy podjęcie działań o charakterze oszczędnościowym w poszczególnych instytutach" - poinformowała Joanna Puškar z biura komunikacji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na sieć składa się 28 instytutów badawczych zlokalizowanych w 12 miastach.

Podkreśliła, że na generowanie oszczędności i optymalizację kosztów operacyjnych pozwala również wprowadzony w 2020 r. w Łukasiewiczu model zakupów grupowych, dzięki któremu instytuty uzyskują korzystniejsze warunki płatności za realizowane na ich rzecz usługi.

"Dodatkowo, w ustawie budżetowej na 2022 r. przewidziane jest zwiększenie środków w formie subwencji na działalność Instytutów Łukasiewicza o 55 mln zł względem poprzedniego roku. W naszej ocenie pozwoli to, choć w minimalnym stopniu, złagodzić skutki podwyżek cen energii elektrycznej i gazu i nie wpłynie znacząco na realizację prowadzonej działalności ustawowej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz" - oceniła Puškar.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski