Wiosną 2023 r. i 2024 r. egzaminy maturalne przeprowadzone będą na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej – podało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Trwają prekonsultacje propozycji tych wymagań. Opinie można przesyłać do 10 stycznia.

"Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej" – poinformowało MEiN.

"Dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021" – zaznaczono.

Wiosną 2022 r. maturę zdawać będzie ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Rok później, wiosną 2023 r. do egzaminów maturalnych przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Projekt wymagań, które mają obowiązywać na maturze wiosną 2023 r. i w 2024 r. jest dostępny na stronie internetowej resortu edukacji i nauki.

Na merytoryczne uwagi i opinie w sprawie propozycji wymagań egzaminacyjnych resort czeka do 10 stycznia 2022 r. Należy je przesyłać na adres mailowy: prekonsultacje@cke.gov.pl.

"Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt" – zapewnia resort.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało także, że dla zdających maturę wiosną 2023 r. w grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny.

W związku z epidemią COVID-19 i z koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny w maju 2021 r. po raz pierwszy przeprowadzony został na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak we wcześniejszych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie.

W kwietniu 2021 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że także wiosną 2022 r. egzaminy będą przeprowadzone na podstawie wymagań. Jeśli chodzi o egzamin maturalny w 2023 r. mówił wówczas, że przeprowadzony będzie on na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej z 2018 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/