Wycofujemy się z przepisu zwiększającego liczbę członków komisji konkursowej, wybierającej dyrektora szkoły, jeśli chodzi o stronę kuratoryjną. Zostajemy przy tym, co było - powiedział w środę szef MEiN, odnosząc się do projektu nowelizacji Prawa oświatowego, która trafiła już do Sejmu.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który trafił do Sejmu. We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że pierwsze czytanie projektu zaplanowane jest na 14 grudnia.

"Jesteśmy po długiej rozmowie z panem ministrem (Pawłem - PAP) Szefernakerem, który jest w kontakcie ze stroną samorządową i po rozmowie z panią przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. (...) Chcę państwa poinformować, że wycofujemy się z przepisu zwiększającego liczbę członków komisji, jeśli chodzi o stronę kuratoryjną. Zostajemy przy tym, co było, czyli trzy osoby, tak, żeby to nie budziło żadnych wątpliwości po stronie państwa samorządowców" - powiedział w środę szef MEiN Przemysław Czarnek w czasie spotkania z przedstawicielami korporacji samorządowych w sprawie zaproponowanych przez resort zmian m.in. w systemie wynagradzania nauczycieli i w wymiarze czasu ich pracy.

"Powtarzam, nie ten przepis jest dla nas najważniejszy, najważniejszy jest przepis, który będzie pozwalał kuratorom na reakcję na wniosek rodziców w sytuacji, kiedy tu czy gdzie indziej do szkół będą chciały wejść organizacje pozarządowe z treściami, które są niestosowne, niewłaściwe, demoralizujące - to jest dla nas najważniejsze, a nie przepis zwiększający liczbę członków komisji konkursowej w postępowaniu na stanowiska dyrektora szkoły liczbę członków po stronie kuratora. Więc wycofujemy się z tego przepisu" - podkreślił Czarnek.

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zaproponowano m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kwestii wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w postępowaniu konkursowym poprzez zwiększenie liczby jego przedstawicieli w składzie komisji konkursowej z trzech do pięciu, z zastrzeżeniem, że organ ten może zgłosić mniejszą liczbę swoich przedstawicieli w pracach komisji, którym niezależnie od powyższego, jak również niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej w głosowaniu zawsze przysługiwać będzie łącznie pięć głosów.

Ponadto zaproponowano określenie, że w skład komisji konkursowej powoływanych będzie do trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę (a nie trzech przedstawicieli – jak dotychczas), z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej, w głosowaniu przedstawicielom tym zawsze przysługiwać będą łącznie trzy głosy. Natomiast w przypadku przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców (po dwóch przedstawicieli) oraz organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu) każdemu przedstawicielowi w głosowaniu przysługiwać będzie jeden głos.(PAP)

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka