Rektor KUL-u zapowiedział utworzenie w najbliższych tygodniach Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków.

"W najbliższych tygodniach na KUL-u zostanie utworzone Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków w czasach drugiej wojny światowej oraz komunizmu" – poinformował w czwartek rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL-u podkreślił, że Centrum będzie samodzielną jednostką badawczą funkcjonującą w strukturze uniwersytetu. Dodał, że obecnie prowadzone są konsultacje z różnymi środowiskami i tworzone plany na najbliższe lata.

"Powstały już publikacje dotyczące wzajemnej pomocy Polaków i Żydów w czasach totalitaryzmów, ale istnieje potrzeba ujęcia tej kwestii całościowo, wprowadzenia metodologii naukowej i pogłębionych badań. To zasadnicze sprawy w historii obu narodów w XX wieku. Nasz uniwersytet podejmie te zagadnienia, także w odpowiedzi na prośby, które do nas docierają" – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Zaznaczył, że Centrum będzie współpracowało z podmiotami zewnętrznymi, w tym z zagranicznymi. Wydawane publikacje będą tłumaczone na angielski i hebrajski.

"Chcemy, by efekty pracy badawczej Centrum docierały również do młodych ludzi, stąd wykorzystywane będą nowe technologie komunikacyjne tak, by sposób przekazu był zgodny ze współczesnymi trendami" – poinformował rektor KUL-u. Podał, że jednym z pierwszych projektów będzie multimedialna Encyklopedia Polaków Ratujących Żydów i Żydów Ratujących Polaków, wydana w wersji tradycyjnej i internetowej.

Ks. prof. Kalinowski poinformował także, że przy Centrum funkcjonowała będzie rada naukowo-programowa, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele środowiska żydowskiego. Zaznaczył, że inicjatywę KUL-u wspiera przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 r. Na 51 kierunkach kształci niemal 10 tys. studentów i doktorantów, w tym prawie tysiąc osób z zagranicy. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 1076 osób, w tym 435 samodzielnych pracowników naukowych.(PAP)

Autor: Piotr Nowak