Premier mówiła także od 2016 roku najzdolniejsi studenci będą mogli za państwowe pieniądze studiować na uczelniach wyższych za granicą. Jest jednak warunek - co najmniej pięć lat od zakończenia studiów będą musieli pracować w Polsce.

Premier Kopacz odniosła się też do sytuacji ludzi starszych. Zapowiedziała powstanie dziennych domów opieki, w których seniorzy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa. 

Koszty pobytu w takich domów pokrywałoby w 1/3 państwo, w 1/3 samorząd terytorialny, a w 1/3 osoby prywatne. Zapewniła ponadto, że rząd wywiąże się ze złożonej obietnicy i dokona waloryzacji rent i emerytur. W 2015 roku zostanie przeznaczone na ten cel 3,8 mld złotych - dodała. Wspomniała również o stworzeniu instytutu geriatrii. Jak podkreśliła, powołanie takiej instytucji umożliwi edukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje.