Status materialny nie może być barierą dla szans edukacyjnych - powiedziała Ewa Kopacz w trakcie expose. Zapowiedziała, że do 2017 roku wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zaopatrzone w bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Wspomniała też o programie staży dla studentów w administracji publicznej. Jak podkreśliła, dzięki temu programowi studenci zdobędą nie tylko wiedzę, ale również praktykę.

Premier mówiła także od 2016 roku najzdolniejsi studenci będą mogli za państwowe pieniądze studiować na uczelniach wyższych za granicą. Jest jednak warunek - co najmniej pięć lat od zakończenia studiów będą musieli pracować w Polsce.

Premier Kopacz odniosła się też do sytuacji ludzi starszych. Zapowiedziała powstanie dziennych domów opieki, w których seniorzy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa.

Koszty pobytu w takich domów pokrywałoby w 1/3 państwo, w 1/3 samorząd terytorialny, a w 1/3 osoby prywatne. Zapewniła ponadto, że rząd wywiąże się ze złożonej obietnicy i dokona waloryzacji rent i emerytur. W 2015 roku zostanie przeznaczone na ten cel 3,8 mld złotych - dodała. Wspomniała również o stworzeniu instytutu geriatrii. Jak podkreśliła, powołanie takiej instytucji umożliwi edukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje.