W czerwcu media informowały, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wytypowało sześć uczelni, które mają kształcić nauczycieli etyki w ramach studiów podyplomowych.

Posłanka partii Razem (klub Lewicy) Paulina Matysiak zwróciła się 21 czerwcu do Ministerstwa Edukacji i Nauki z pytaniami dotyczącymi sposobu dobierania uczelni.

W interpelacji zapytała: w ramach jakiego programu ministerstwo organizuje studia dla pedagogów mających nauczać etyki; jakie były kryteria doboru uczelni, do których ministerstwo skierowało zapytanie; dlaczego tylko do sześciu uczelni skierowano zapytania o możliwość prowadzenia studiów podyplomowych z etyki; czy ministerstwo zamierza wspierać finansowo prowadzenie tych kierunków; jeśli tak, w jakiej formie i kwocie, a także o to, jak brzmiała treść zapytania, które ministerstwo skierowało do tych sześciu wybranych uczelni.

Reklama

Z odpowiedzi, którą otrzymała na interpelację, wynika, że uczelni, do których MEiN skierowało pisma dotyczące zamiaru zlecenia realizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli i możliwości uruchomienia takich studiów przez uczelnię jest osiem.

Na liście znalazły się: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń), Collegium Intermarium w Warszawie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Reklama

Wskazane przez ministra resortu edukacji uczelnie, które wyraziły chęć zorganizowania podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z etyki dla nauczycieli, zrealizują to jako zadanie zlecone przez ministra.

"W związku z tym, będą to studia bezpłatne dla nauczycieli, którzy będą chcieli je odbyć" – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wyjaśniono, że przy wyborze uczelni "kierowano się kryterium merytorycznym, ale też geograficznym tak, aby potencjalni uczestnicy studiów mogli je odbyć w regionie swego zamieszkania".

"Potrzeba uruchomienia studiów przygotowujących do nauczania etyki wynika z identyfikowanego niedoboru nauczycieli tego przedmiotu" – wyjaśnił resort nauki. Przypomniał jednocześnie, że "szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii i lekcji etyki".

Zaznaczył, że "wszystkie uczelnie w Polsce, które posiadają odpowiednią kadrę (lub ewentualnie zatrudnią wykładowców z innych ośrodków akademickich) mogą organizować studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli".

"I takie studia obecnie są prowadzone" – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Poinformowano, że w roku 2020 minister edukacji narodowej wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości organizacji studiów podyplomowych z etyki do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak uczelnia "nie wyraziła chęci zorganizowania takich studiów podyplomowych".

"W 2015 r. minister edukacji narodowej zlecił organizację studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli w tym samym trybie Uniwersytetowi Warszawskiemu. Studia te zakończyły się w 2017 r." – wskazano.

Ministerstwo odpowiedziało, że "na obecnym etapie prowadzenia uzgodnień z uczelniami w sprawie organizacji studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli nie może ujawnić kwoty, jaką zaplanowało na ten cel".

"Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówionych studiów podyplomowych będzie możliwa dopiero po podpisaniu umów" – czytamy w odpowiedzi sekretarza stanu w MEiN Włodzimierza Bernackiego na interpelację posłanki Pauliny Matysiak.