Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył jedno z najważniejszych odznaczeń w zakresie edukacji Katarzynie i Mateuszowi Kłoskom. To oni są autorami kampanii billboardowej z plakatami z dzieckiem w łonie matki.

- Państwo Kłoskowie to małżeństwo, które przeprowadziło akcję edukacyjną o niezwykle pozytywnym, pięknym przekazie, na niespotykaną dotąd skalę. Bardzo Państwu za to dziękujemy i gratulujemy - powiedział podczas wydarzenia minister Przemysław Czarnek.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest wręczany od 1956 roku „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Zgodnie z Kartą nauczyciela medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

  • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
  • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
  • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
  • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
  • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
  • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
  • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Nasze Dzieci, założonej przez Kłosków jest to "inicjatywa charytatywna, bazująca na trzech filarach: Edukacja – Wiara – Zdrowie. Jej celem jest wspieranie rodzin, jako naturalnego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla człowieka".

Mateusz Kłosek jest poza tym właścicielem firmy Eko-Okna. W 2020 roku magazyn „Forbes” przyznał jej nagrodę „Diament Forbesa”. Wartość spółki oceniono wówczas na 1 mld zł, co dało jej 78. pozycję na liście stu największych w Polsce.